Druh služby, ktorý sa oplatí mať vždy poruke.

Rád by som si s vami prešiel spoločne pri káve všetko, čo tento komplexný proces otvárania obnáša a ako vám budem môcť byť nápomocný v nasledujúcich krokoch a mesiacoch procesu jeho vývoja.

Služby by sme mohli rozdeliť do 5tich základných kategórií:
– Konzultácie
– Vybavenie prevádzky a technológie
– Kreatíva
– Manažment
– Školenia

Jednotlivé druhy služieb by sme už ale zahrnuli do ďalších kategórií, ako sú:
1. Dozor nad investíciou do projektu.
– Ako a kde rozumne investovať peniaze.
2. Pomoc pri získavaní výhodných obchodných podmienok.
– Vyjednávanie.
3. Komunikácia s architektom.
– Nevyhnutný základ pre spoluprácu pri tvorbe funkčného priestoru.
4. Dohľad nad otváraním novej prevádzky.
– Zabezpečenie hladkého priebehu počas jeho realizácie.
5. Kreatívna práca na koncepte.
– Originálne riešenia pre váš koncept.
6. Vnesenie vízie do konceptu.
– Dôležité pre vytvorenie jeho identity.
7. Plnohodnotné zastúpenie a komunikácia v mene vašej firmy.
– Odborná reprezentácia a komunikácia u dodávateľov.
8. Technické riešenia zázemia baru.
– Zabezpečenie efektívnych technologických riešení.
9. Konzultácie s dizajnérom.
– Spolupráca pri vytváraní funkčného dizajnu.
10. Klúčové nastavenie ergonómii daného priestoru.
– Dôležitý faktor pre pohodlný pohyb zamestnancov po pracovisku.
11. Výber technológií.
– Pomoc pri výbere vhodných technologií.
12. Prepojenie na spoľahlivých dodávateľov.
– Zabezpečenie spoľahlivých partnerstiev.
13. Vývoj originálnych receptúr.
– Vytvorenie jedinečnej ponuky nápojov.
14. Odlíšenia konceptu od konkurencie.
– Pomoc pri vytváraní unikátneho charakteru.
15. Výber vhodných dodávateľov produktov a surovín.
– Zabezpečenie spoľahlivých/vhodných dodávaťeľov.
16. Priestor pre doplnkové služby podľa vašich potrieb.
– Flexibilne otvorený konkrétnym požiadavkám.
17. Odborné usmernenie v kľúčových oblastiach.
– Praktické rady a poradenstvo. (pred, počas a po otvorení)
18. Zastrešovanie hladkého priebehu po otvorení.
– Zabezpečenie bezproblémového rozbehu projektu.
19. Baristické a barmanské školenia.
– Dôležitý rozvoj zručností personálu.
20. Zmena konceptu existujúcej prevádzky.
– Flexibilita pri prispôsobovaní sa novým trendom a potrebám trhu.
21. Odovzdávanie know-how.
– Prenos odborných vedomostí s dlhodobým nadhľadom pre vývoj a úspech.
22. Manažérsky dohľad pred / po otvorení konceptu.
– Nábor zamestnancov, pohovory, tvorba systému objednávania tovaru, politika zamestnancov, pravidlá prevádzky, papierovačky, hudba konceptu (playlist), atď.
23. Expandovanie na domácom alebo zahraničnom trhu.
– Pomoc pri rozšírovaní sa do nových oblastí.
24. Personalizovaný prístup k potrebám klienta.
– Sprostredkovanie služieb na mieru. (vaše požiadavky)

Spolupráca vás obohacuje pri všetkých nových dohodnutých kontaktoch s dodávateľmi. Hoci je možné, že by ste ich mohli osloviť sami, mám presvedčenie, že naše prepojenie s danou firmou vám prináša ich dôveryhohnejší pohľad na vás ako novovznikajúcu firmu/ odberateľa. Moje skúsenosti vám zabezpečia dôveru v tejto oblasti.

Motto: „Mať dobre nastavený koncept je umenie.“

Investícia sa vám nakoniec vráti nielen v podobe optimalizácie celkových nákladov počas ale aj v budúcnosti. Vyhnete sa chybám, ktoré sa často nováčikom v oblasti podnikania v gastronómii stávajú.

Každý balík služieb je navrhnutý individuálne a v súlade s našou vzájomnou dohodou. Výsledky spolupráce bude možné udržiavať dlhodobo, s paušálnymi službami, ktoré sa flexibilne prispôsobujú potrebám vás ako klienta. Zabezpečím pravidelné školenia personálu, kontrolu technického stavu a chodu prevádzky. Nadobnutá istota, že je všetko pod odborným dohľadom, vám umožní sústrediť sa na iné oblasti nevyhnutné pre zdravý rast vašeho podnikania.

Štandardná cena odborného poradenstva je 50,-€ za hodinu.
Pravidelná starostlivosť o váš koncept stojí od 500 do 1500,-€ za mesiac.
Cena asistencie na projekte sa pohybuje od 2000 do 10´000,-€ do otvorenia.

Prvé úvodné stretnutie a nezáväzná odborná konzultácia je bez poplatku.