Voda je základ a jedným zo stavebných kameňov dobrej kávy.

Životnosť, spoľahlivosť a šetrenie nákladov na servis sú pre vás nesmierne dôležité úspory. Problémy často prichádzajú v čase, keď to najmenej potrebujete. Naučte sa im s nami predchádzať.

Kvalitné filtrácie vody znižujú uhličitanovú tvrdosť v pitnej vode a tak znižujú nebezpečenstvo tvorby vápenatých usadenín v kávovaroch. Filtračné médium zachytáva ióny kovov, ako je olovo alebo meď.
Znižuje obsah látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chuť a arómu (napríklad zvyšky chlóru).
Interval výmeny filtrov je 12 mesiacov alebo po dosiahnutí kapacity filtra. Všetky časti filtrov je možné kompletne recyklovať.

Odporúčame vám výber z dvoch najobľúbenejších a najspoľahlivejších značiek, ktoré sú svetovým lídrom v danom segmente. (Brita a BWT)