Voda ako základný prvok.
 
V poslednej dobe sa v gastronómii často zaoberáme témou, v ktorej sa voda stáva plnohodnotným produktom v nápojovom lístku gastro prevádzky. Iba kvalitná a správne nastavená filtrácia nám tak ponúka možnosťi ako ju ponúknuť aby sa stala regulérnym produktom. Bežná voda z vodovodu už nie je tým, za čo sme ju považovali a osobne by som si nedovolil na nej tak zarábať ako tomu robia ostatní. Preto je dôležité jej venovať primeranú starostlivosť a pripísať istý stupeň dôležitosti.
 
Od kvality vody závisí aj životnosť, spoľahlivosť a úspory na servise technológií, ktoré sú pre vás kľúčové. Problémy často vznikajú v čase, keď ich najmenej potrebujete a tak sa s mojimi skúsenosťami môžete naučiť predchádzať.
 

Kvalitná filtrácia vody znižuje uhličitanovú tvrdosť pitnej vody a tým aj riziko tvorby vápenatých usadenín. Filtračné médium zachytáva ióny kovov, ako je olovo alebo meď, a znižuje obsah látok, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať chuť a arómu v káve, čaji ale aj polievke alebo pri pití vína a destilátu.

Interval výmeny filtrov je 6 – 12 mesiacov alebo po dosiahnutí kapacity filtra. Všetky časti filtrov sú kompletne recyklovateľné. Odporúčame výber z dvoch najobľúbenejších a najspoľahlivejších značiek, ktoré sú svetovými lídrami v tomto segmente – Brita a BWT.