BO District / Praha

2. Odborné usmernenie v kľúčových oblastiach.
3. Vyjednávanie.
4. Komunikácia s architektom.
5. Dohľad nad otváraním novej prevádzky.
7. Kreatívna práca na koncepte.
10. Expandovanie na domácom alebo zahraničnom trhu.
11. Technické riešenia zázemia baru.
14. Výber technológií.
16. Baristické a barmanské školenia.
20. Priestor pre doplnkové služby podľa vašich potrieb.
21. Zastrešovanie hladkého priebehu po otvorení.
24. Manažérsky dohľad pred / po otvorení konceptu.

Bistro SOHO / Bratislava

1. Dozor nad investíciou do projektu.
2. Odborné usmernenie v kľúčových oblastiach.
3. Vyjednávanie.
4. Komunikácia s architektom.
5. Dohľad nad otváraním novej prevádzky.
7. Kreatívna práca na koncepte.
10. Expandovanie na domácom alebo zahraničnom trhu.
11. Technické riešenia zázemia baru.
14. Výber technológií.
15. Prepojenie na spoľahlivých dodávateľov.
16. Baristické a barmanské školenia.
18. Odlíšenia konceptu od konkurencie.
19. Výber vhodných dodávateľov produktov a surovín.
20. Priestor pre doplnkové služby podľa vašich potrieb.
21. Zastrešovanie hladkého priebehu po otvorení.
24. Manažérsky dohľad pred / po otvorení konceptu.

Bistro SOHO / Banská Bystrica

2. Odborné usmernenie v kľúčových oblastiach.
3. Vyjednávanie.
4. Komunikácia s architektom.
5. Dohľad nad otváraním novej prevádzky.
7. Kreatívna práca na koncepte.
10. Expandovanie na domácom alebo zahraničnom trhu.
11. Technické riešenia zázemia baru.
14. Výber technológií.
16. Baristické a barmanské školenia.
20. Priestor pre doplnkové služby podľa vašich potrieb.
21. Zastrešovanie hladkého priebehu po otvorení.
24. Manažérsky dohľad pred / po otvorení konceptu.

Toto je Výklad / Banská Bystrica

1. Dozor nad investíciou do projektu.
2. Odborné usmernenie v kľúčových oblastiach.
3. Vyjednávanie.
4. Komunikácia s architektom.
5. Dohľad nad otváraním novej prevádzky.
7. Kreatívna práca na koncepte.
11. Technické riešenia zázemia baru.
14. Výber technológií.
15. Prepojenie na spoľahlivých dodávateľov.
18. Odlíšenia konceptu od konkurencie.
19. Výber vhodných dodávateľov produktov a surovín.
20. Priestor pre doplnkové služby podľa vašich potrieb.

Potraviny YEME / Bratislava
Pravidelné baristické a barmanské školenia (2019)
 
Cieľom školenia je porozumieť surovine a technológii s všetkými spojitosťami, s ktorými sa za barom každodenne stretávate. Školenie môže prebehnúť jednorázovo alebo opakovane priamo na pracovisku. Rád sa prispôsobím, pretože je to pre zamestnancov efektívnejší spôsob, ako sa naučiť pracovať s technológiou, s ktorou budú denne v kontakte.
 
Pravidelné tréningy a odborné rady sú skutočne cenné, pretože vám pomôžu vybudovať a udržať kvalitného baristu/barmana a posunúť váš podnik vpred. Investícia do odborného školenia môže mať pozitívny vplyv na kvalitu kávy, spokojnosť zákazníkov a celkový úspech vášho podniku.

Bistro nood.le / Bratislava

2. Odborné usmernenie v kľúčových oblastiach.
4. Komunikácia s architektom.
5. Dohľad nad otváraním novej prevádzky.
7. Kreatívna práca na koncepte.
10. Expandovanie na domácom alebo zahraničnom trhu.
11. Technické riešenia zázemia baru.
14. Výber technológií.
15. Prepojenie na spoľahlivých dodávateľov.
16. Baristické a barmanské školenia.
18. Odlíšenia konceptu od konkurencie.
19. Výber vhodných dodávateľov produktov a surovín.
20. Priestor pre doplnkové služby podľa vašich potrieb.
21. Zastrešovanie hladkého priebehu po otvorení.
24. Manažérsky dohľad pred / po otvorení konceptu.

DOT. Espresso bar / Bratislava

1. Dozor nad investíciou do projektu.
2. Odborné usmernenie v kľúčových oblastiach.
3. Vyjednávanie.
4. Komunikácia s architektom.
5. Dohľad nad otváraním novej prevádzky.
7. Kreatívna práca na koncepte.
11. Technické riešenia zázemia baru.
14. Výber technológií.
15. Prepojenie na spoľahlivých dodávateľov.
16. Baristické a barmanské školenia.
18. Odlíšenia konceptu od konkurencie.
19. Výber vhodných dodávateľov produktov a surovín.
20. Priestor pre doplnkové služby podľa vašich potrieb.
21. Zastrešovanie hladkého priebehu po otvorení.
24. Manažérsky dohľad pred / po otvorení konceptu.

Dnes je DOT. Contemporary Art gallery už úspešne rozbehnutý a nájdete ich v Jurkovičovej Teplárni. Okrem DOT.u dnes už majú aj nový koncept s názvom COMMA, ktorý sa nachádza na Hlavnom Námestí v Starom Meste Bratislavy.