VLČIE SIRUPY
Nákupom podporujeme tiež miestnych farmárov a remeslo. Remeselný sirup nám prináša skutočnú chuť čerstvého ovocia pretavenú do jedinečných Vlčích kombinácií.
Zabezpečiť vám vieme rôzne barové služby. Ohľadne ponuky a služieb ma prosím kontaktujte na mail ahoj@kavala.sk. Nemusíte byť odberateľom kávy, aby ste využívali naše
služby.