Zabezpečujem dohľad nad projektovaním a zariadením baru. Rovnako aj vyhodnocujem technický stav a postupy pri jeho vyhotovení. Proces zamerania a vyhotovenia sa prispôsobuje najmä vopred výbranej funkcii a technológií baru, ktorá sa po odbornom dohľade musí presne zamerať a prisôsobiť tak, aby všetko do seba krásne zapadlo.

V oblasti projektovania a následnej implementácie baru vám moje skúsenosti poskytujú potrebnú výhodu a zároveň vás uistí, že budeme plne využívať potenciál vášho priestoru.

„Mať dobre vyhotovený bar je umenie.“